Podmínky služby pro naši webovou stránku: Souhlasíte s tím, že nebudete dekompilovat nebo zpětně analyzovat nebo se jinak pokoušet získat jakýkoli zdrojový kód obsažený na webu. Pokud nemáte výslovné povolení, souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, prodávat, dále prodávat ani využívat žádný aspekt tohoto webu. pro jakýkoli komerční účel. Každý uživatel, který se zaregistruje do nabídky nebo zakoupí reklamu nebo jakoukoli jinou službu, má právo a povolení spravovat svůj seznam nebo koupit reklamu nebo jinou službu za účelem komerčního zisku, pokud to neporušuje výše uvedené kodex chování.Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli změnit a aktualizovat Podmínky použití a takové změny vstoupí v platnost okamžitě po zveřejnění. Nejnovější verze podmínek použití bude uvedena v zápatí Podmínky používání musíte pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o jakýchkoli změnách. Jakmile navštívíte naše stránky a použijete naše produkty, souhlasíte s námi. Pokud ne, prosím, znovu zvažte svou návštěvu.