0
sincostan
sin-1cos-1tan-1πe
xyx3x2ex10x
y√x3√x√xlnlog
()1/x%n!
789+Back
456Ans
123×M+
0.EXP/M-
±RNDAC=MR

Бесплатен онлајн калкулатор, баасичен и научен компјутер

Calc-tools.com е брз, сеопфатен, удобен и бесплатен онлајн калкулатор во областа на математичкиот калкулатор и научното пресметување. Во моментов, ние нудиме и едноставен калкулатор и научно искуство со калкулатор, а ние развиваме повеќе. Нашата цел е да биде едношалтерско место за секој кој има потреба од брз калкулатор. Покрај тоа, ние веруваме дека алатките за пресметување обезбедени од Интернет треба да бидат бесплатни, практични и брзи. Затоа, сите наши алатки за калкулатор се целосно бесплатни, не потребна е регистрација и можете да ја користите во секое време, насекаде.

Онлајн калкулаторите им помагаат на луѓето да ги решат секојдневните пресметковни проблеми, како што се: пресметување на математички проблеми, квадрат или моќност на броеви, тригонометриски функции грев, cos, tan, пресметување креветче, или како калкулатор за плата, калкулатор за хипотека, итн. Кога имате моќен онлајн калкулатор, тоа е еквивалентно на поседување семоќен физички калкулатор. Ние го кодираме и развиваме секој математички калкулатор поединечно и го ставаме секој калкулатор низ ригорозни, сеопфатни тестирања и тестирања. Меѓутоа, ако најдете дури и најмала грешка, ве молиме известете ни, вашите коментарите се од непроценливо значење за нас. Calc-tools' calculatortools.com е дизајниран да им служи на луѓето ширум светот, со калкулатори достапни ширум светот на преку 50 јазици.

Најчесто поставувани прашања

Q: Кои се функциите на онлајн калкулаторот?

Онлајн калкулаторот е виртуелен веб-калкулатор.calc-tools.com обезбедува веб-верзии на основни калкулатори и напредни калкулатори. Нашата цел е да ги задоволиме сите видови потреби од математички калкулатори во секојдневниот живот на луѓето и работата и студирањето.

Тој им обезбедува на корисниците основни математички пресметки како што се собирање, одземање, множење и делење, а исто така може привремено да ги складира резултатите од пресметките. и да ги повика преку копчето [MR] кога е потребно, а потоа да врши операции со други резултати од пресметката. калкулаторот додаде пресметковни функции како што се пи, синус, косинус, тангента, логаритам и природни броеви и се стреми да ги задоволи потребите на повеќето корисници. Основниот калкулатор и научниот калкулатор работат заедно на страната на компјутерот и на мобилниот од страна на телефонот, кликнете [Основни] и [Научни] за да се префрлате помеѓу основниот калкулатор и напредниот калкулатор.

Q: Како да користам научен калкулатор?

Научната пресметковна функција е важен дел од математичкиот калкулатор. Научниот калкулатор поддржува прикажување на 24-цифрени броеви. Функциите вклучуваат: математичко пресметување, конверзија на базите, стандардни математички функции, калкулатор на проценти, решавач на математички равенки, онлајн математички решавач, пресметка на квадратен корен, логаритам, моќност, меморија и други функции.

D(DEG) R(RAD) G(GRAD) го претставува аголниот систем, радијанскиот систем и степенот систем соодветно. sin cos tan е тригонометриска функција, а sin-1 cos-1 tan-1 одговара на инверзна тригонометриска функција, што е еквивалентно на arcsin,arccos,arctan.ln е природниот логаритам ln a=loge a, а log е логаритамската функција.MC: избришете ги зачуваните податоци,MR: прочитајте ја вредноста во меморијата и прикажете ја,M -: одземете ја моментално прикажаната вредност од складираната вредност, а потоа зачувајте го резултатот, M+: додадете ја моменталната прикажана вредност од складираната вредност, а потоа зачувајте го резултатот. Англискиот збор е одговор, значењето на одговорот.

Q: Како работи онлајн калкулаторот?

A: Онлајн калкулаторот обезбедува интерфејс за работа преку веб-страница, а серверската програма соработува со скриптата Javascript за да го пресмета внесот на корисникот во реално време и брзо да го прикаже точниот одговор на интерфејсот за да ги повикуваат луѓето. Затоа, луѓето имаат многу високи барања за брзината на одговорот, практичноста и точноста на резултатите од пресметките на онлајн калкулаторите.

Q: Дали треба да платам за калкулаторот?

A: Не, функционалноста на калкулаторот обезбедена од calc-tools.com е потполно бесплатна и нашиот бесплатен калкулатор ќе работи додека на луѓето повеќе не им треба.

Q: Која е пресметковната логика на научниот калкулатор?

A: Научните калкулатори на Calc-tools.com се развиени врз основа на добро познати формули или теореми во учебниците и се потврдени со внатрешно тестирање и вистинска употреба од илјадници корисници.

Q: Како може онлајн калкулаторот да ми помогне да работам?

A: Размислувајќи се за вашата работа, кои се некои сценарија каде што треба да користите калкулатор? На пример: калкулатор за плата е потребен за да се пресмета платата на работникот, пресметката на GPA, таксата за трговска трансакција треба да се користи калкулатор, калкулатор за трошоци и трошоци, калкулатор за приходи, данок кога плаќаат даноци, калкулатор за даночна стапка. Работниците треба да користат калкулатор за часови за нивното неделно работно време. Покрај ова, потребни се калкулатори за данок на доход, калкулатори за пензионирани работници, калкулатори за процент на успешност итн. Еве само список на сценарија што ги користат скоро сите компании, а некои попрофесионални сценарија за употреба не се наведени едно по едно.

Q: Може ли да се поврзам до калкулаторот на calc-tools.com од мојата веб-страница?

A: Да.

[Облак со ознаки]: научен калкулатор, калкулатор онлајн, калкулатор, онлајн калкулатор, научен калкулатор, калкулатор, [hgi phsfm], калкулатор Бог Бог калкулатор, [hgi phsfi], калкулатор за пресметување, калкулатор, [hgm phsfm], проценти, калкулатор, калкулатор за равенки, калкулатор онлајн, бесплатен калкулатор, www калкулатор, калкулатор онлајн бесплатно, калкулатор бесплатно, калкулатор напреден, онлајн калкулатор, калкулатор онлајн бесплатно, калкулатор со пи, наука за калкулатор онлајн, научен калкулатор онлајн, размислувајте за броеви онлајн, онлајн калкулатор, онлајн програма за калкулатор, арктан калкулатор, калкулатор тен 1, калкулатор sin cos tan, калкулатор за проценти онлајн, калкулатор со sin cos tan, научен калкулатор онлајн, математички калкулатор, математички калкулатор, конвертирај бази во калкулатор, математички онлајн калкулатор, математички калкулатор, веб-страница за математички калкулатор, онлајн калкулатор за логаритам

Други калкулатори:

Повеќејазичен калкулатор